کجا باید برم یه دنیا خاطرت تورو یادم نیاره

کجا باید برم یه دنیا خاطرت تورو یادم نیاره

Advertisements