جسته اما نگریخته

جسته اما نگریخته منم که الآن باید برم مرز برای توسری خوردن و حرف زور شنیدن، بخاطر اینکه تسلیم خدمت شدم و هرچی بگیم مستقیما می‌گن کارت دعوت براتون نفرستادیم که، خودتون اومدین و حالا که اینجا هستین خر ما محسوب می‌شین بیشتر فشار روحی روانی که متحمل می‌شم بخاطر شخص فرمانده و جانشیناست که … Continue reading جسته اما نگریخته

Advertisements